Autentificare

Domenii

Industrie alimentară

 
Prin participarea la acest proiect , 440 de elevi din Prahova şi Bucureşti care au optat pentru domeniul Industrie alimentară, au posibilitatea de a participa la stagii de pregătire practică în una din calificările:
 
Calificări de nivel 2:
Brutar-patiser-preparator produse făinoase
Preparator produse din carne si peşte
Operator in prelucrarea legumelor si fructelor
 
Calificări de nivel 3:
Tehnician in morărit , panificaţie şi produse făinoase
Tehnician analize produse alimentare
Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală
Tehnician în industrie alimentară